Mokytojai

Vardas, pavardė

Pareigos

Elektroninis paštas

Gasčiūnų skyrius

Gediminas Andrašiūnas Dorinio ugdymo (tikybos) mokytojas gediminas.andrasiunas@pjm.lt
Šarūnas Bernotas Fizinio ugdymo mokytojas sarunas.bernotas@pjm.lt
Justina Bubelienė Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas justina.bubeliene@pjm.lt
Rima Česnauskienė Istorijos mokytoja rima.cesnauskiene@pjm.lt
Milda Didžiokė Muzikos, gyvenimo įgūdžių, žmogaus saugos, meninio ugdymo (šokio), pilietiškumo pagrindų mokytoja milda.didzioke@pjm.lt
Rasita Dilkienė Dailės, technologijų mokytoja rasita.dilkiene@pjm.lt
Daiva Jasiulienė Pradinių klasių mokytoja daiva.jasiuliene@pjm.lt
Daiva Jurgaitienė Pradinių klasių ir užsienio kalbos (rusų ir antrosios, rusų) mokytoja daiva.jurgaitiene@pjm.lt
Vilma Kubilienė Užsienio kalbos (anglų ir pirmosios, anglų) kalbos mokytoja vilma.kubiliene@pjm.lt
Emilija Matusevičienė Informacinių technologijų, informatikos mokytoja emilija.matuseviciene@pjm.lt
Žydrynė Pečiukienė Biologijos, geografijos mokytoja zydryne.peciukiene@pjm.lt
Violeta Petraškienė Chemijos mokytoja violeta.petraskiene@pjm.lt
Ramunė Ramonienė Pradinių klasių mokytoja ramune.ramoniene@pjm.lt
Daiva Stanelytė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą daiva.stanelyte@pjm.lt
Jurgita Staškienė Specialioji pedagogė, logopedė jurgita.staskiene@pjm.lt
Rasa Šiuipienė Matematikos mokytoja rasa.siuipiene@pjm.lt
Kęstutis Venckus Dailės, fizikos, technologijų, gamtos ir žmogaus, gamtos mokslų mokytojas kestutis.venckus@pjm.lt
Raimonda Venckuvienė Pradinių klasių mokytoja raimonda.venckuviene@pjm.lt

Gataučių Marcės Katiliūtės skyrius

Jūratė Armonavičienė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja jurate.armonaviciene@pjm.lt
Jūratė Balčiūnaitė Užsienio kalbos (anglų ir pirmosios, anglų) mokytoja jurate.balciunaite@pjm.lt
Dalia Baltaramaitienė Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą, užsienio kalbos (rusų ir antrosios, rusų) mokytoja dalia.baltramaitiene@pjm.lt
Renata Česnulienė Specialioji pedagogė, logopedė renata.cesnuliene@pjm.lt
Gintarė Daniusevičiūtė-Vaitkevičienė Dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja gintare.daniuseviciute@pjm.lt
Rasita Dilkienė Dailės mokytoja rasita.dilkiene@pjm.lt
Banga Gasiūnienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą banga.gasiuniene@pjm.lt
Giedra Jarmoškienė Meninio ugdymo (šokio) mokytoja giedra.jarmoskiene@pjm.lt
Emilija Matusevičienė Informacinių technologijų, informatikos mokytoja, 5 kl. lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, bibliotekininkė emilija.matuseviciene@pjm.lt
Gerda Kinderienė Socialinė pedagogė, dorinio ugdymo (etikos) mokytoja gerda.kinderiene@pjm.lt
Danguolė Korsakienė Muzikos mokytoja, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą danguole.korsakiene@pjm.lt
Aldona Mameniškienė Pradinių klasių mokytoja aldona.mameniskiene@pjm.lt
Audrius Mameniškis Fizinio ugdymo, žmogaus saugos ir gyvenimo įgūdžių mokytojas audrius.mameniskis@pjm.lt
Alfredas Milaknis Istorijos, pilietiškumo pagrindų mokytojas alfredas.milaknis@pjm.lt
Raimonda Mockūnaitė Pradinių klasių mokytoja raimonda.mockunaite@pjm.lt
Žydrynė Pečiukienė Biologijos mokytoja zydryne.peciukiene@pjm.lt
Violeta Petraškienė Chemijos mokytoja violeta.petraskiene@pjm.lt
Ramunė Stankaitienė Pradinių klasių mokytoja ramune.stankaitiene@pjm.lt
Inga Švilpienė Pradinių klasių mokytoja inga.svilpiene@pjm.lt
Orinta Venckienė Geografijos, gamtos ir žmogaus, gamtos mokslų mokytoja orinta.venckiene@pjm.lt
Kęstutis Venckus Technologijų mokytojas kestutis.venckus@pjm.lt
Laimonas Vingras Informacinių technologijų mokytojas laimonas.vingras@pjm.lt
Salomėja Užkurienė Matematikos, fizikos, ekonomikos ir verslumo, technologijų mokytoja salomeja.uzkuriene@pjm.lt
Violeta Žemeckienė Matematikos mokytoja violeta.zemeckiene@pjm.lt

Kriukų skyrius

Gediminas Andrašiūnas Dorinio ugdymo (tikybos) mokytojas gediminas.andrasiunas@pjm.lt
Egidija Augulienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą egidija.auguliene@pjm.lt
Algimantas Budris Technologijų, pilietiškumo pagrindų mokytojas algimantas.budris@pjm.lt
Daiva Butkienė Dailės, technologijų mokytoja daiva.butkiene@pjm.lt
Vaidutė Dundulienė Geografijos mokytoja vaidute.dunduliene@pjm.lt
Ilona Gylytė Pradinių klasių mokytoja ilona.gylyte@pjm.lt
Algimantas Gruodis Muzikos mokytojas algimantas.gruodis@pjm.lt
Giedra Jarmoškienė Meninio ugdymo (šokio) mokytoja giedra.jarmoskiene@pjm.lt
Rita Ivaškevičienė Istorijos mokytoja rita.ivaskeviciene@pjm.lt
Vita Jašinskienė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja vita.jasinskiene@pjm.lt
Gražina Kardušienė Fizikos, ekonomikos ir verslumo mokytoja grazina.kardusiene@pjm.lt
Regina Katinienė Pradinių klasių mokytoja regina.katiniene@pjm.lt
Irena Kenzgailienė Matematikos mokytoja irena.kenzgailiene@pjm.lt
Jolanta Kievišienė Pradinių klasių mokytoja jolanta.kievisiene@pjm.lt
Salomėja Laukutienė Socialinė pedagogė, dorinio ugdymo (etikos) mokytoja salomeja.laukutiene@pjm.lt
Darius Milaknis Fizinio ugdymo mokytojas darius.milaknis@pjm.lt
Alina Novikienė Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą, gyvenimo įgūdžių mokytoja alina.novikiene@pjm.lt
Žydrynė Pečiukienė Biologijos, gamtos ir žmogaus, gamtos mokslų mokytoja zydryne.peciukiene@pjm.lt
Violeta Petraškienė Chemijos mokytoja violeta.petraskiene@pjm.lt
Vaida Ruseckaitė Informacinių technologijų, informatikos mokytoja vaida.ruseckaite@pjm.lt
Aldona Radvilienė Užsienio kalbos (rusų ir antrosios, rusų) kalbos mokytoja aldona.radviliene@pjm.lt
Ona Švedienė Užsienio kalbos (anglų ir pirmosios, anglų) mokytoja ona.svediene@pjm.lt
Justina Valančė Specialioji pedagogė, logopedė justina.valance@pjm.lt

 

 

 

 • Elektroninins dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
2. 09.25 – 10.10
 • 1. 08.30 – 09.15
 • 2. 09.25 – 10.10
 • 3. 10.20 – 11.05
 • 4. 11.25 – 12.10
 • 5. 12.30 – 13.15
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05
 • 8. 15.15 – 16.00