Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Joniškio r. pagrindinės mokyklos nuostatai 2023-11-15 10:46:45 185.83 KB
Joniškio r. pagrindinės mokyklos vidaus kontrolės politika 2023-11-15 10:46:45 448.81 KB
Darbuotojų priėmimo į darbą ir atleidimo iš darbo tvarka 2023-11-15 10:46:45 127.22 KB
Joniškio r. pagrindinės mokyklos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ugdymui, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo aprašas 2023-11-15 10:46:45 181.49 KB
Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas

 2022-09-08

2023-11-15 10:46:45 27.42 KB
Darbuotojų darbo apmokėjimo sistema 211.43 KB
Taisyklės
Darbo tvarkos taisyklės

2022-09-23

2023-11-15 10:47:16 46.07 KB
Mokyklos viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės

2022

2023-11-15 16:07:48 292.9 KB
Joniškio r. pagrindinės mokyklos mokyklinių autobusų naudojimo taisyklės 2023-11-15 16:09:02 168.83 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Joniškio r. pagrindinės mokyklos 2023-2024 m. m. veiklos planas 2024-02-05 08:28:04 116.88 KB
Joniškio r. pagrindinės mokyklos 2023–2024 m. m. metodinės tarybos veiklos planas 2024-02-05 08:28:17 155.7 KB
Joniškio r. pagrindinės mokyklos tarybos 2023–2024 m. m. veiklos planas 2024-02-05 08:28:28 100.38 KB
Joniškio r. pagrindinės mokyklos 2023–2024 m. m. mokinių tarybos veiklos planas 2024-02-05 08:28:40 87.7 KB
Joniškio r. pagrindinės mokyklos 2023–2024 m. m. vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2024-02-05 08:32:17 147.41 KB
Joniškio r. pagrindinės mokyklos 2023–2024 m. m. veiklos kokybės įsivertinimo grupės veiklos planas 2024-02-05 08:32:42 70.15 KB
Vaikų tėvų švietimo planas 2024 m. 108.75 KB
Valgiaraščiai 2023–2024 m. m. Atnaujinta Dydis
I savaitės valgiaraštis 2023-09-07 10:46:48 128.96 KB
II savaitės valgiaraštis 2023-09-07 10:47:09 127.15 KB
III savaitės valgiaraštis 2023-09-07 10:47:32 128.17 KB
Maitinimo organizavimo Joniškio r. pagrindinėje mokykloje tvarkos aprašas 2022-09-23 2023-11-15 10:44:13 35.86 KB
Maitinimo organizavimo Joniškio r. pagrindinėje mokykloje tvarkos aprašo kalkuliacinė kortelė 2022-09-23 2023-11-15 10:44:29 13.35 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
2023 m. viešųjų pirkimų planas 174.49 KB
Korupcijos prevencijos dokumentai Atnaujinta Dydis
Joniškio r. pagrindinės mokyklos direktoriaus įsakymas „Dėl atsakingo už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Joniškio r. pagrindinėje mokykloje skyrimo“ 2023-01-20 10:44:30 79.66 KB
Joniškio r. pagrindinės mokyklos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, etikos ir elgesio kodeksas 2023-01-20 10:44:30 223.38 KB
Pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas 2023-01-20 10:44:30 91.27 KB
Pareigų, kurias siekiantys eiti arba einantys asmenys privalomai tikrinami kreipiantis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą, sąrašas 2023-01-20 10:44:30 92.07 KB
Joniškio rajono įstaigų informacija tėvams Atnaujinta Dydis
Joniškio rajono policijos komisariatas 2023-10-10 09:29:53 99.82 KB
Joniškio rajono psichikos sveikatos centras 2023-10-10 09:29:41 101.89 KB
Joniškio rajono užimtumo tarnyba 162.22 KB
Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centras 55 KB
Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 108.16 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitos Atnaujinta Dydis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2023 m. III ketv. 2023-11-20 15:35:32 310.66 KB
Biudžeto vykdymo ataskaita 2023 m. II ketv. 2023-11-20 15:35:26 306.97 KB
Biudžeto vykdymo ataskaita 2023 m. I ketv. 2023-11-20 15:35:20 324.24 KB
Biudžeto vykdymo ataskaita 2022 m. IV ketv. 2023-11-20 15:38:05 307.22 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
Finansinė ataskaita 2023 m. II ketv. 2023-11-24 11:46:02 55.64 KB
Finansinė ataskaita 2023 m. I ketv. 2023-11-24 11:46:02 55.34 KB
Finansinė ataskaita 2022 m. IV ketv. 2023-11-24 11:46:02 354.59 KB
Pažangumo ir lankomumo ataskaitos Atnaujinta Dydis
2022-2023 m. m. I pusmečio pažangumo ir lankomumo ataskaita 2024-02-22 14:28:14 18.38 KB
2022-2023 m. m. pažangumo ir lankomumo ataskaita (metų) 2024-02-22 14:27:59 17.14 KB
2022-2023 m. m. II pusmečio pažangumo ir lankomumo ataskaita 2024-02-22 14:27:46 16.5 KB
2023-2024 m. m. I pusmečio pažangumo ir lankomumo ataskaita 2024-06-27 09:06:05 17.25 KB
Ugdymo organizavimas Atnaujinta Dydis
Mokinių kultūringo elgesio skatinimo tvarkos aprašas 2024-03-08 11:13:24 98.19 KB
Ugdymo planas 2023-2024 m. m. 2023-09-07 10:33:13 817.36 KB
Mokinių mokyklos lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas 116.03 KB
Mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir vertinimo tvarkos aprašas 320.79 KB
Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas 178.59 KB
Mokinių skatinimo ir drausminimo tvarkos aprašas 130.3 KB
Joniškio rajono savivaldybės mokymosi pagalbos teikimo mokiniui, nepasiekusiam patenkinamo pasiekimų lygmens pasiekimų patikrinimuose, tvarkos aprašas
Ikimokyklinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Joniškio r. pagrindinės mokyklos Gataučių Marcės Katiliūtės skyriaus ikimokyklinio ugdymo programa „Čia kelio pradžia" 2022 m. 2023-01-16 09:04:33 624.28 KB
Joniškio r. pagrindinės mokyklos Gasčiūnų skyriaus ikimokyklinio ugdymo programa „Vaikystės takeliu" 2022 m. 2022-12-05 11:10:01 603.1 KB
Joniškio r. pagrindinės mokyklos Kriukų skyriaus ikimokyklinio ugdymo programa „Vaikystės takeliu keliaukime kartu" 2022 m. 2022-12-05 11:11:29 622.23 KB