Neformalusis ugdymas

Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais; formalųjį švietimą papildančio ugdymo paskirtis – pagal ilgalaikes programas sistemiškai plėsti tam tikros srities žinias, stiprinti gebėjimus ir įgūdžius ir suteikti asmeniui papildomas dalykines kompetencijas.

Neformalusis ugdymas Gasčiūnų skyriuje

 • Fizinio ugdymo būreliai: ,,Sportiniai žaidimai” (5–8 kl.), futbolo (5–8 kl.)
 • Gamtos mokslų ir LEGO robotikos būrelis ,,Išradingieji gamtininkai” (7 kl.)
 • Meninio ugdymo būreliai: ,,Dailieji amatai’ (5–6 kl.); šokių (1–4 kl.)

Neformalusis ugdymas Gataučių Marcės Katiliūtės skyriuje

 • Etnokultūros (folkloro) būrelis (3 kl.)
 • Fizinio ugdymo būreliai: ,,Judrieji žaidimai” (3–6 kl. ), ,,Olimpiečiai” (7–10 kl.), tinklinio (3–10 kl.)
 • Meninio ugdymo būreliai: keramikos (1–4 kl.), šokių (1–4, 8 kl.), teatro  (4, 5–10 kl.)
 • Techninės kūrybos (robotikos) būrelis (5 –6 kl.)

Neformalusis ugdymas Kriukų skyriuje

 • Fizinio ugdymo būrelis ,,Judrieji žaidimai”, (1–4, 5–6 kl. )
 • Meninio ugdymo būreliai: ,,Dailės studija” (2–4 kl.); ,,Kūrybos erdvės” (5–10 kl.); ,,Liaudiški menai” (5–8 kl.); ,,Pasidaryk pats” (3 kl.); vokalinio ansamblio (5–9 kl.); šokių (1–4 kl.); teatro  (1–4 kl.)
 • Sveikos gyvensenos ir turizmo būreliai: ,,Gyvenk aktyviai (1–2 kl.); ,,Sveikai turistauk”(5–8 kl.)
 • Gamtamokslinis būrelis ,,Gamta – mūsų namai” (5–10 kl.)
Atnaujinta: 2023-10-18
 • Elektroninins dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 – 09.15
 • 2. 09.25 – 10.10
 • 3. 10.20 – 11.05
 • 4. 11.25 – 12.10
 • 5. 12.30 – 13.15
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05
 • 8. 15.15 – 16.00
Iki vasaros atostogų liko

Atostogos!