Veiklos sritys

Mokyklos veiklos sritis – švietimas, kodas 85

Švietimo veiklos rūšys:

 • ikimokyklinis ugdymas, kodas 85.10;
 • priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;
 • pradinis ugdymas, kodas 85.20;
 • pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;
 • sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
 • kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
 • kitas niekur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59;
 • švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;

Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

 • vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20;
 •  kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
 • nuosavo arba nuomojamo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
 • bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01;
 • vaikų dienos priežiūros veikla, kodas 88.91;
 • maitinimo ir gėrimų tiekimo veikla, kodas 56;
 • automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių nuoma, kodas 77.11;
 • kitas niekur nepriskirtas keleivinis sausumos transportas, kodas 49.39;
 • sporto klubų veikla, kodas 93.12
 • Elektroninins dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 – 09.15
 • 2. 09.25 – 10.10
 • 3. 10.20 – 11.05
 • 4. 11.25 – 12.10
 • 5. 12.30 – 13.15
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05
 • 8. 15.15 – 16.00