Ugdymo organizavimas

Ugdymo organizavimas Atnaujinta Dydis
Mokinių kultūringo elgesio skatinimo tvarkos aprašas 2024-03-08 11:13:24 98.19 KB
Ugdymo planas 2023-2024 m. m. 2023-09-07 10:33:13 817.36 KB
Mokinių mokyklos lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas 116.03 KB
Mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir vertinimo tvarkos aprašas 320.79 KB
Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas 178.59 KB
Mokinių skatinimo ir drausminimo tvarkos aprašas 130.3 KB
Joniškio rajono savivaldybės mokymosi pagalbos teikimo mokiniui, nepasiekusiam patenkinamo pasiekimų lygmens pasiekimų patikrinimuose, tvarkos aprašas

Mokinių atostogos 2023-2024 m.m.

Rudens atostogos priešmokyklinės grupės ugdytiniams (PUG). 1-10 kl. mokiniams 2023-10-30 – 2023-11-03
Žiemos (Kalėdų) atostogos PUG. 1-10 kl. mokiniams 2023-12-27 – 2024-01-05
Žiemos atostogos PUG. 1-10 kl. mokiniams 2024-02-19 – 2024-02-23
Pavasario (Velykų) atostogos PUG. 1-10 kl. mokiniams 2024-04-02 – 2024-04-05
Vasaros atostogos PUG 2024-05-22 – 2024-08-31
Vasaros atostogos 1-4 kl. mokiniams 2024-06-12 – 2024-08-31
Vasaros atostogos 5-10 kl. mokiniams 2024-06-27 – 2024-08-31

 

 

Atnaujinta: 2024-03-08
 • Elektroninins dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
5. 12.30 – 13.15
 • 1. 08.30 – 09.15
 • 2. 09.25 – 10.10
 • 3. 10.20 – 11.05
 • 4. 11.25 – 12.10
 • 5. 12.30 – 13.15
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05
 • 8. 15.15 – 16.00
Iki vasaros atostogų liko

Atostogos!